ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

ସମ୍ବାଦ

ଶିଳ୍ପ ସମ୍ବାଦ |

 • ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ର ମ Basic ଳିକ ପରିଚୟ |

  ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ହେଉଛି Al2O3 ର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ସହିତ ଏକ ରାସାୟନିକ, 99.99% ରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଭାବରେ ଜାଣୁ le ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର: Al2O3 ମଲିକୁଲାର ଓଜନ: 102 ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ: 2050 ℃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ: Al2O3 α ପ୍ରକାର 2.5- 3.95g / cm3 ସ୍ଫଟିକ୍ ଫର୍ମ: γ ପ୍ରକାର α ପ୍ରକାର ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2020 ରେ ବିଶ୍ global ର ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା |

  ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା: 2020 ରେ ଆଲୁମିନା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛି |2021 ର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସରେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲଟର କ୍ରୟ ସୁଧ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଆଲୁମିନା ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ତଳକୁ ଦେଖାଇଲା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2021 ରେ ଚାଇନାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଶିଳ୍ପର ବଜାର ବିକାଶ |

  ଲିମୁ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶ ଦ୍ released ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚାଇନାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଶିଳ୍ପ (2021 ସଂସ୍କରଣ) ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଆଶା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନାରେ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ .. ।
  ଅଧିକ ପଢ
 • ମେ ମାସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ |

  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଆସୋସିଏସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଇ 2021 ରେ, ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ 12.166 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମାସରେ 3.86% ବୃଦ୍ଧି;ବର୍ଷକୁ 8.57% ବୃଦ୍ଧି |ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ ସମୁଦାୟ 58.158 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ