ସମ୍ବାଦ

ସମ୍ବାଦ

ସମ୍ବାଦ

 • ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ର ମ Basic ଳିକ ପରିଚୟ |

  ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ହେଉଛି Al2O3 ର ରାସାୟନିକ ସୂତ୍ର ସହିତ ଏକ ରାସାୟନିକ, 99.99% ରୁ ଅଧିକ ଶୁଦ୍ଧତା ସହିତ ଆମେ ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଜରୁରୀ ସୂଚନା ଭାବରେ ଜାଣୁ le ମଲିକୁଲାର ସୂତ୍ର: Al2O3 ମଲିକୁଲାର ଓଜନ: 102 ତରଳିବା ପଏଣ୍ଟ: 2050 ℃ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ: Al2O3 α ପ୍ରକାର 2.5- 3.95g / cm3 ସ୍ଫଟିକ୍ ଫର୍ମ: γ ପ୍ରକାର α ପ୍ରକାର ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2020 ରେ ବିଶ୍ global ର ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନର ସମୀକ୍ଷା ଏବଂ ଆଶା |

  ମ Basic ଳିକ ସୂଚନା: 2020 ରେ ଆଲୁମିନା ବଜାରରେ ମୂଲ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଧାରା ରହିଛି ଏବଂ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ବ୍ୟବହାର ଯଥେଷ୍ଟ ସନ୍ତୁଳନ ବଜାୟ ରଖିଛି |2021 ର ପ୍ରଥମ କିଛି ମାସରେ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ସ୍ମେଲଟର କ୍ରୟ ସୁଧ ହ୍ରାସ ହେତୁ ଆଲୁମିନା ମୂଲ୍ୟ ତୀବ୍ର ତଳକୁ ଦେଖାଇଲା ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • 2021 ରେ ଚାଇନାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଶିଳ୍ପର ବଜାର ବିକାଶ |

  ଲିମୁ ସୂଚନା ପରାମର୍ଶ ଦ୍ released ାରା ପ୍ରକାଶିତ ଚାଇନାର ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନା ଶିଳ୍ପ (2021 ସଂସ୍କରଣ) ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ଏବଂ ବିନିଯୋଗ ଆଶା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା ଆଲୁମିନାରେ ଉଚ୍ଚ କଠିନତା, ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ପ୍ରତିରୋଧର ସୁବିଧା ରହିଛି ଏବଂ ଏହା ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ .. ।
  ଅଧିକ ପଢ
 • ମେ ମାସରେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ |

  ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଲୁମିନିୟମ ଆସୋସିଏସନର ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ, ମଇ 2021 ରେ, ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ 12.166 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ମାସରେ 3.86% ବୃଦ୍ଧି;ବର୍ଷକୁ 8.57% ବୃଦ୍ଧି |ଜାନୁଆରୀରୁ ମେ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ବିଶ୍ୱ ଆଲୁମିନା ଉତ୍ପାଦନ ସମୁଦାୟ 58.158 ମିଲିୟନ ଟନ୍ ଥିଲା, ଯାହା ବର୍ଷକୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜାନଚି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡର ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିନିଯୋଗ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ସମାରୋହ |

  ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜାନଚି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡର ଆଲୁମିନା ପ୍ରକଳ୍ପର ବିନିଯୋଗ ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଦସ୍ତଖତ ସମାରୋହ |

  ଡିସେମ୍ବର 2020 ରେ, ଶିଆଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜାନଚି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ (ସାଂଘାଇ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।ଜିବୋ ସହର ଏବଂ ୟିୟୁଆନ୍ କାଉଣ୍ଟି ନେତା ତଥା ଜାତୀୟ କୋଲଏଡାଲ୍ ସାଥୀର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଚାବି ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ |

  ସ୍ଥାନୀୟ ସରକାରୀ ଚାବି ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ |

  ଫେବୃଆରୀ 2021 ରେ, ୟିଆୟାନ୍ କାଉଣ୍ଟି ଉଚ୍ଚ-ଗୁଣାତ୍ମକ ବିକାଶ ପାଇଁ "six ଟି ସକ୍ଷମ କାର୍ଯ୍ୟ" ଏବଂ "ବାରଟି ପ୍ରମୁଖ କାର୍ଯ୍ୟ" ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ସଫଳତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ମାଣକୁ ପାଳନ କରିବ ଏବଂ 105 ଟି ପ୍ରମୁଖ ସହାୟତା ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ..
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ |

  ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି ସରକାରୀ ନେତାଙ୍କ ଯାଞ୍ଚ |

  ଜିବୋ ସିଟି ଏବଂ ୟିୟୁଆନ୍ କାଉଣ୍ଟି ନେତାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ହଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜାନଚି ନ୍ୟୁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ୍ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ (ସାଂଘାଇ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।ସ୍ଥାନୀୟ ସହର ଏବଂ କାଉଣ୍ଟି ସରକାରୀ ନେତାମାନେ ସୂଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି: 1 ...
  ଅଧିକ ପଢ
 • ସାଂଘାଇ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

  ସାଂଘାଇ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ |

  ଶାହାଙ୍ଗ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ, ଶାଣ୍ଡୋଙ୍ଗ ଜାନଚି ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ କୋ।, ଲିମିଟେଡ୍ ହେଉଛି ସାଂଘାଇ ଚେନକ୍ସୁ ଟ୍ରେଡିଂ କୋ।ଜାନଚି କମ୍ପାନୀ ମୁଖ୍ୟତ R ରିସା ପାଇଁ ...
  ଅଧିକ ପଢ